Garabagiu SergheiGarabagiu Serghei                                                     

Director General

Absolvește în 2010 facultatea de “Marketing și logistică” în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. În anul 2012 absolvește masteratul în cadrul aceleiași academii la “Logistică și Suplly Chain Management” . Cariera în domeniul marketingului o începe în 2011 cînd este angajat în calitatede economist coordonator secția marketing în cea mai mare firmă producăoare de covoare din R.M.. Mai apoi, în 2012 începe activitatea de manager marketing în cadrul unei firme mari producătoare de mobilă din Chișinău. În 2014 este angajat în cadrul Stejaur S.A. ca marketolog avînd drept scop cercetarea pieței cu privire la producerea mobilierului și căutarea activă a distribuitorilor de mobilă atît în interiorul țării cît și peste hotare. Dînd dovadă de inițiativă și cunoștințe profunde în domeniul său de activitate, în 2015 este avansat în funcția de Director Adjunct în cadrul Stejaur S.A.

 

 

 

Vladimir MogildeaMogîldea Vladimir    

Director Tehnic

În anul 2009 a absolvit facultatea Economie a Universităţii Superioare Perspectiva. În iulie a aceluiaşi an a devenit tîmplar la fabrica de mobilă Stejaur. Dezvoltîndu-se rapid, în februarie 2010 este deja învăţăcel pentru funcţia de inginer tehnolog, pe care a deţinuto pînă în aprilie 2012, cînd devine şef secţie design şi dezvoltare.

 

 

 

 

 

 

2Negru Oxana                                                                          

Şef secţie producere mobilă corp

În anul 1980 a absolvit Colegiul Industrial de prelucrare a lemnului din or. Lvov. În aprilie 1980 şi-a început activitatea la fabrica de mobilă Frunze în calitate de operator. În 1987 devine maistru în secţia de finisare şi asamblare. În luna octombrie a anului 2000 este numită în funcţia de vice-şef al secţiei de producere, ia în iulie 2004 devine şef secţie producere.

Doamna Negru Oxana lucrează la întreprinderea care astăzi este Stejaur – 33 ani.

 

 

 

3Prisăcaru Maria      

 Șef secţie producere mobilă capitonată

În anul 1983 a absolvit Şcoala Tehnică nr. 2 din or. Chişinău. În luna septembrie a aceluiaşi an a fost angajată la fabrica de mobilă Frunze în calitate de finisor în secţia nr.2. A studiat la facultatea de Tehnologie şi Mobilă a Colegiului Industrial Forestier din or. Moscova, pe care l-a absolvit în anul 1988.

În anul 2003 este numită în fucţia de maistru în secţia de producere mobilier corp, iar în 2006 devine vice-şef al aceleiaşi secţii. Doamna Prisăcaru are o experienţă de peste 30 de ani.

 

 

 

4Belousova Tatiana                                                                

Tehnolog-şef

În anul 1975 a absolvit facultatea Metrologie tehnică din cadrul Colegiului de Metrologie din or. Odessa, Ucraina. Are o experienţă considerabilă în domeniul producerii mobilierului. În anul 2002 este angajată la fabrica de mobilă Stejaur în calitate de inginer tehnolog.  Şi-a perfecţionat studiile, absolvind în anul 2008 facultatea Metrologie din cadrul Universităţii de Stat a Moldovei.

În prezent activează în calitate de tehnolog-şef, avînd o experienţă de activitate, în cadrul Stejaur, mai mare de 10 ani.

 

 

 

 

6Calalb Alexandru          

Şef secţie aprovizionare

A absolvit facultatea de filologie a Universităţii Pedagogice de stat Ion Creangă. Experiența în domeniul producerii mobilierului își face aparența în anul 2004. La fabrica de mobilă Stejaur este angajat din martie 2012.  În prezent gestionează cu succes unul dintre cele mai complexe procese, fiind responsabil de aprovizionarea întreprinderii cu materie primă. Deţine experienţă considerabilă în relaţiile cu principalii furnizori din Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării.

 

 

 

Natalia Lungu

Lungu Natalia  

Office Manager

În anul 2008 a absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova – facultatea Asistență socială, Sociologie și Filosofie, astfel devenind licențiată în sociologie. Din 2008 pînă în 2010 activează în calitate de manager vînzări în una din cele mai mari companii producătoare de mobilă din R.M., tot aici începe și cariera de office manager. În 2015 devine office manager în cadrul companiei Stejaur unde are drept priorități de bază menținerea legăturii strînse cu fiecare client în parte. Cele mai principale atu-uri: sociabilă, organizată, optimistă.

 

 

 

 

site

Georgeta Guzic

Administrator Salon

În anul 2010 a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova – Facultatea Inginerie Economică și Business, licențiată în științe economice. Debutul carierei profesionale are loc în 2008 cu success în domeniul afacerilor imobiliare. Din 2014 se angajează la salonul de mobilă Stejaur avînd ca scop consilierea și acordarea suportului necesar tuturor clienților în luarea deciziei corecte.  Fiind o persoană perseverentă, punctuală, comunicabilă, organizată, cu abilități de negociere și convingere – în anul 2016 devine administrator al salonului de mobila Stejaur.

 

 

 

8Moraru Maria                                                                

Designer mobilier

A absolvit Facultatea de Urbanism şi Arhitectura, Specialitatea: Design interior, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.  Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Proiectare – AutoCAD, ArhiCAD12.  Vizualizare 3Dimensional – 3DSmax ; SketchUp, Redactor grafic de imagini statice şi vectoriale – Adobe Photoshop CS3. Absolvit cursurile artistico-educaţionale FreeArt. Aptitudini de desen, pictură, aplicaţii şi decor hand-made.  Abilităţi de lucru în echipă, siguranţă în propriile forţe, sociabilitate, perseverenţă.

 

 

 


Gladis Marina

Gladîș Marina

Designer

A absolvit facultatea de Artă Plastică. Cariera de designer o începe în cadrul unei firme de producere a mobilierului dînd dovadă de capacități de lucru în utilizarea programelor de specialitate ca: AutoCad, Coreldraw, Photoshop, 3DMax. Cu o experiență de muncă de 7 ani se angajează în 2015 în cadrul firmei Stejaur unde are drept scop realizarea unui confort și a unui design deosebit de placut pentru locuințele clienților noștri.

 

 

 

DSCN2735Rusu Ion                                                                      

Jurist/Inspector Resurse Umane

A absolvit facultatea Drept a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1985. În anul 1995 devine jurist-consultant în cadrul întreprinderii Stejaur, avînd experienţă în numeroase domenii de activitate ale fabricii.  Din 2006 deţine funcţia de şef secţie administrativă. Este responsabil de corectitudinea cadrului juridic al întreprinderii, dirijează cu succes Adunările Generale ale Acţionarilor fiind secretar al Consiliul Societăţii.  Domnul Rusu Ion deţine o experienţă de muncă mai mare de 32 de ani.

 

 

 

Eugenia Pentelei

Pentelei Eugenia

Contabil șef Adjunct

A absolvit în 1997 ASEM Moldova, facultatea Marketing, fiind licențiată în domeniul economiei, specialitatea Economist. În același an a fracventat cursuri particulare în contabilitate și economie. În 1997 este angajată în calitate de contabil economist la o fabrică de parfumerie. Pe parcursul anilor a deținut funcția de contabil șef adjunct și contabil șef la întreprinderi de producere și export a vinurilor, servicii de transport de pasageri, comerțul angro a materialelor de construcție și lemnoase. În anul 2013 este angajată în cadrul Stejaur S.A. în calitate de Contabil șef adjunct.

 

 

 

Sergiu Hristofor

Sergiu Hristofor

Contabil

Absolvent al Colegiului de Informatică la specialitatea Contabilitate își continuă studiile la ASEM fiind licențiat în Contabilitate și Audit. Absolvește masteratul în cadrul aceleeași instituții la Finanțe și Contabilitatea Firmei. Cariera de contabil o începe la una din cea mai mare instituții de stat din domeniul medicinii și evoluînd formîndu-și calitățile profesionale prin implicarea în domeniul contabilității din sectorul privat. Acest lucru i-a permis să acumuleze experiență practică și cunoștințe fundamentale despre munca ce necesită a fi realizată în cadrul unei întreprinderi. În cadrul firmei Stejaur S.A. este angajat în 2015 în secția Contabilitate. 

 

Secția Producere MOBILĂ CORP

NIK_6894

Secția Producere MOBILĂ CAPITONATĂ

NIK_6904