NIK_3514Garabagiu Serghei                                                     

Director General F.P.C Stejaur S.A

Absolvește în 2010 facultatea de „Marketing și logistică” în cadrul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. În anul 2012 absolvește masteratul în cadrul aceleiași academii la „Logistică și Suplly Chain Management” . Cariera în domeniul marketingului o începe în 2011 cînd este angajat în calitatede economist coordonator secția marketing în cea mai mare firmă producăoare de covoare din R.M.. Mai apoi, în 2012 începe activitatea de manager marketing în cadrul unei firme mari producătoare de mobilă din Chișinău. În 2014 este angajat în cadrul Stejaur S.A. ca marketolog avînd drept scop cercetarea pieței cu privire la producerea mobilierului și căutarea activă a distribuitorilor de mobilă atît în interiorul țării cît și peste hotare. Dînd dovadă de inițiativă și cunoștințe profunde în domeniul său de activitate, în 2015 este avansat în funcția de Director Adjunct în cadrul companiei iar în toamna 2017 Director General  FPC STEJAUR SA.

 

 

Vladimir MogildeaMogîldea Vladimir    

Director Tehnic

În anul 2009 a absolvit facultatea Economie a Universităţii Superioare Perspectiva. În iulie a aceluiaşi an a devenit tîmplar la fabrica de mobilă Stejaur. Dezvoltîndu-se rapid, în februarie 2010 este deja învăţăcel pentru funcţia de inginer tehnolog, pe care a deţinuto pînă în aprilie 2012, cînd devine şef secţie design şi dezvoltare.Dind dovada de perseverenta si sirguinta in munca este avansat in 2015 in functia de Director tehnic. 

 

 

 

 

 

 

 

2Negru Oxana                                                                          

Şef secţie producere mobilă corp

În anul 1980 a absolvit Colegiul Industrial de prelucrare a lemnului din or. Lvov. În aprilie 1980 şi-a început activitatea la fabrica de mobilă Frunze în calitate de operator. În 1987 devine maistru în secţia de finisare şi asamblare. În luna octombrie a anului 2000 este numită în funcţia de vice-şef al secţiei de producere, ia în iulie 2004 devine şef secţie producere.

Doamna Negru Oxana lucrează la întreprinderea care astăzi este  Stejaur – 33 ani.

 

 

 

 

3Prisăcaru Maria      

 Șef secţie producere mobilă capitonată

În anul 1983 a absolvit Şcoala Tehnică nr. 2 din or. Chişinău. În luna septembrie a aceluiaşi an a fost angajată la fabrica de mobilă Frunze în calitate de finisor în secţia nr.2. A studiat la facultatea de Tehnologie şi Mobilă a Colegiului Industrial Forestier din or. Moscova, pe care l-a absolvit în anul 1988.

În anul 2003 este numită în fucţia de maistru în secţia de producere mobilier corp, iar în 2006 devine vice-şef al aceleiaşi secţii. Doamna Prisăcaru are o experienţă de peste 30 de ani.

 

 

 

 

4Belousova Tatiana                                                                

Tehnolog-şef

În anul 1975 a absolvit facultatea Metrologie tehnică din cadrul Colegiului de Metrologie din or. Odessa, Ucraina. Are o experienţă considerabilă în domeniul producerii mobilierului. În anul 2002 este angajată la fabrica de mobilă Stejaur în calitate de inginer tehnolog.  Şi-a perfecţionat studiile, absolvind în anul 2008 facultatea Metrologie din cadrul Universităţii de Stat a Moldovei.

În prezent activează în calitate de tehnolog-şef, avînd o experienţă de activitate, în cadrul Stejaur, mai mare de 10 ani.

 

 

 

6Calalb Alexandru          

Şef secţie aprovizionare

A absolvit facultatea de filologie a Universităţii Pedagogice de stat Ion Creangă. Experiența în domeniul producerii mobilierului își face aparența în anul 2004. La fabrica de mobilă Stejaur este angajat din martie 2012.  În prezent gestionează cu succes unul dintre cele mai complexe procese, fiind responsabil de aprovizionarea întreprinderii cu materie primă. Deţine experienţă considerabilă în relaţiile cu princialii furnizori din Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării.

 

 

 

 

 

Gladis Marina

Gladîș Marina

Designer mobilier

A absolvit facultatea de Artă Plastică. Cariera de designer o începe în cadrul unei firme de producere a mobilierului dînd dovadă de capacități de lucru în utilizarea programelor de specialitate ca: AutoCad, Coreldraw, Photoshop, 3DMax. Cu o experiență de muncă de 7 ani se angajează în 2015 în cadrul firmei Stejaur unde are drept scop realizarea unui confort și a unui design deosebit de placut pentru locuințele clienților noștri.

 

 

 

 

DSCN2735Rusu Ion                                                                            

Jurist/Inspector Resurse Umane

A absolvit facultatea Drept a Universităţii de Stat din Moldova în anul 1985. În anul 1995 devine jurist-consultant în cadrul întreprinderii Stejaur, avînd experienţă în numeroase domenii de activitate ale fabricii.  Din 2006 deţine funcţia de şef secţie administrativă. Este responsabil de corectitudinea cadrului juridic al întreprinderii, dirijează cu succes Adunările Generale ale Acţionarilor fiind secretar al Consiliul Societăţii.  Domnul Rusu Ion deţine o experienţă de muncă mai mare de 32 de ani.

 

 

 

 

Eugenia PenteleiPentelei Eugenia

Contabil șef Adjunct

A absolvit în 1997 ASEM Moldova, facultatea Marketing, fiind licențiată în domeniul economiei, specialitatea Economist. În același an a fracventat cursuri particulare în contabilitate și economie. În 1997 este angajată în calitate de contabil economist la o fabrică de parfumerie. Pe parcursul anilor a deținut funcția de contabil șef adjunct și contabil șef la întreprinderi de producere și export a vinurilor, servicii de transport de pasageri, comerțul angro a materialelor de construcție și lemnoase. În anul 2013 este angajată în cadrul Stejaur S.A. în calitate de Contabil șef adjunct.

 

 

 

 

Sergiu Hristofor

Sergiu Hristofor

Contabil

Absolvent al Colegiului de Informatică la specialitatea Contabilitate își continuă studiile la ASEM fiind licențiat în Contabilitate și Audit. Absolvește masteratul în cadrul aceleeași instituții la Finanțe și Contabilitatea Firmei. Cariera de contabil o începe la una din cea mai mare instituții de stat din domeniul medicinii și evoluînd formîndu-și calitățile profesionale prin implicarea în domeniul contabilității din sectorul privat. Acest lucru i-a permis să acumuleze experiență practică și cunoștințe fundamentale despre munca ce necesită a fi realizată în cadrul unei întreprinderi. În cadrul firmei Stejaur S.A. este angajat în 2015 în secția Contabilitate. 

 

 

 

 

Muset MarianaMariana Muset

Manager Marketing

În anul 2014 a absovit Universitatea de Stat din Moldova – facultatea Psihologie și Științe ale Educației, astfel devenind licențiată în psihologie.Din noiembrie 2015 până în iulie 2018 a activat în calitate de psiholog în cadrul IPLT „Mihai Eminescu” din muncipiul Ungheni. Din august 2018 se angajează în funcție  de manager marketing în cadrul firmei Stejaur, unde are drep scop interrelaționarea atât cu membrii companiei cât și cu clienții. Are abilități excelente pentru lucrul în echipă, organizată, sociabilă, creativă, cu spirit de inițiativă și mereu empatică.

 

 

 

 

Secția Producere MOBILĂ CORP

NIK_6894

Secția Producere MOBILĂ CAPITONATĂ

NIK_6904